A Váš názor?
Zrušit

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/emocio/bankovnipoplatky/www.deregulator.cz/content/plugins/yop-poll/models/poll_model.php on line 1301
1965
184
Nechat být
Vstup do diskuse

Křišťálovou kouli do každé hospody

Pokud po požití alkoholu poškodíte něčí majetek nebo zdraví, nenesete vinu sami. Zákon přenáší kus zodpovědnosti na toho, kdo vám alkohol prodal, tedy číšníky, hostinské, potažmo provozovatele restauračních zařízení.
Absurdní regulace

Pokud se vás tedy bude výčepní dotěrně ptát, jaké máte plány po opuštění restaurace, nebo vás vyhodnotí jako potenciálně „nebezpečného“ a odmítne vás obsloužit, nedivte se!

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabyl účinnost 31. 5. 2017, upravuje, kromě kontroverzního kouření v pohostinských zařízeních, také pití alkoholu, užívání návykových látek a protidrogovou prevenci v ČR.

§11 odst. 6 zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

Jistě lze důvodně předpokládat, že osoba, která si zakoupí alkoholický nápoj v restauračním zařízení jej vzápětí také požije. Jak však zjistit, jakou činnost hodlá konzument následně vykonávat? Představa, že se vás číšník před přinesením oroseného půllitru nebo sklenky vína dotazuje, co hodláte činit poté, co nápoj vypijete, je skutečně absurdní. Stejně absurdní je převzetí zodpovědnosti za činy zákazníka poté, co opustí restaurační zařízení. Návštěva více restaurací v průběhu jednoho večera a následná činnost, která by mohla ohrozit (mohla – nikoliv nutně skutečně ohrozila) něčí majetek či zdraví, pak nutně nastoluje otázku, kolikátý panák, ve kterém z navštívených podniků, je příčinou následku, a zda skutečně.

Problém by řešila kvalitní a plně funkční křišťálová koule, která by musela být ze zákona povinným vybavením každé restaurace, hospůdky, baru, stánku, alespoň k zapůjčení pak na všech akcích, kde se rozlévají alkoholické nápoje – ochutnávky, degustace, košty apod. Jiný způsob, jak bezpečně zjistit následné, zamýšlené i nezamýšlené, chování zákazníka nás nenapadá. Kvalitní křišťálové koule však na trhu stále chybí. Přebírání zodpovědnosti za chování zákazníka mimo provozovnu považujeme za opravdový nesmysl.

Navrhujeme vypuštění §11 odst. 6 ze zákona.

Diskuse