A Váš názor?
Zavést

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/emocio/bankovnipoplatky/www.deregulator.cz/content/plugins/yop-poll/models/poll_model.php on line 1301
655
41
Neřešit
Vstup do diskuse

Máte uzavřenou smlouvu o dodávce energií na dobu neurčitou? – jste si tím jisti?

Většina spotřebitelů je přesvědčena, že mají uzavřenou smlouvu o dodávce energií na dobu neurčitou. Realita bývá však opačná. Takovou smlouvu obvykle nelze předčasně ukončit bez sankcí. Bohužel však součástí přehledu ani jiných částí vyúčtování není informace o tom, kdy končí smlouva.
Ochrana spotřebitele

Časopis dTest zjistil, že přibližně 70 procent spotřebitelů má sjednanou smlouvu na dobu určitou. Mnoho z nich se však domnívá, že mají smlouvu na dobu neurčitou, a nejsou si proto vědomi povinnosti platit poplatky za předčasné ukončení.

Některé smlouvy obsahují ustanovení, dle kterého se uzavírá smlouva na dobu neurčitou, pod tímto ustanovením je však ve smlouvě obsažený oddíl, který specifikuje služby a konkrétní počet měsíců, na které se smlouva uzavírá. Je-li takové políčko ve smlouvě zaškrtnuto, zákazník si sjednal tento produkt, tedy smlouvu na dobu určitou. Doba určitá může být také stanovena v obchodních podmínkách či zvláštních podmínkách platících pro vybraný produkt dodavatele nebo v dalších částech smluvní dokumentace.

Také v průběhu trvání smlouvy může dojít ke změně trvání smlouvy z doby neurčité na dobu určitou, a to sjednáním dodatku ke smlouvě. Často se tak děje například při retenčních nabídkách, kdy dodavatelé nabízí lepší cenu zákazníkům, kteří požádali o přechod k jinému dodavateli. Dodavatelé však zároveň často požadují, aby se jim zákazník „upsal“ například na dva roky. Jsou známy i případy, kdy si zákazník nevědomky změnil smlouvu na dobu určitou při výměně jističe.
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, upravuje od 1. července 2016 vyúčtování elektřiny, plynu, tepla a souvisejících služeb.

Bohužel však součástí přehledu ani jiných částí vyúčtování není informace o tom, kdy končí smlouva o dodávce energií, tedy zda je uzavřena na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, datum ukončení smlouvy v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, a údaj o případném automatickém prodloužení smlouvy, ačkoli tyto informace Energetický regulační úřad původně navrhoval do vyúčtování zahrnout.

Navrhujeme stanovení povinnosti minimálně pro dodavatele energií výše uvedené informace uvádět ve vyúčtování nebo jiných dokumentech.

Diskuse