A Váš názor?
Zrušit
18
8
Nechat být
Vstup do diskuse

Strašák GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR, vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Najde se jen hrstka lidí, kteří alespoň tuší, co všechno toto nařízení obsahuje a snad ještě méně těch, kteří jsou přesvědčení, že něco dobrého přináší.
Absurdní regulace

Ochrana osobních údajů je bezesporu důležitým tématem současnosti. Nekontrolovatelnost jejich šíření a možnost zneužití k jakýmkoliv účelům je mimořádně velká. Přesto všechno je ale stávající regulace tak rozsáhlá a komplikovaná, že už teď způsobuje mnoho problémů, se kterými si budou instituce i právníci jen těžko radit. GDPR postihuje všechny instituce, firmy i jednotlivce, kteří nějakým způsobem nakládají s osobními údaji. Za porušení pravidel zavedlo GDPR astronomické pokuty.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, patří mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například: e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Jaké problémy způsobuje stávající úprava už nyní

Nařízení zásadním způsobem omezuje práci novinářů, vědců i umělců.

Odpovědnost za sdělení jakýchkoliv osobních údajů osobou v přímém přenosu televizního či rozhlasového vysílání na sebe přebírá novinář, médium, které tento živý přenos (rozhovor, reportáž) pořizuje. Dokumentarista se dostává do křížku se zákonem ve chvíli, kdy připravuje dokument o zajímavé kauze a zároveň také tehdy, když aktéři v kauze zmínění (byť třeba i pravomocně odsouzení) budou požadovat výmaz nebo zničení díla.

Zákon nedovoluje pořizovat fotografické nebo kamerové záznamy, které by mohly zachytit přítomné účastníky na kongresech politických stran, odborových svazů, etnických spolků a jiných organizovaných skupin. Za povolenou hranicí jsou také nevinné reportáže z mateřské školy o tom, kam děti pojedou na prázdniny nebo co by si přály k Vánocům. Média nemohou bez souhlasu upozornit na nositele přenosných či smrtelných chorob. Takové informace jsou ale jistě ve veřejném zájmu a v minulosti už byly nejednou využity.

Je mnoho dalších případů, kde GDPR neobstojí proti zdravému rozumu a zájmu lidí. Nařízení omezuje nejen novináře, ale také vědce a výzkumníky, stejně jako autory divadelních her nebo knih.

S evropskou legislativou si Deregulátor bohužel neporadí, na úrovni českého práva však budeme prosazovat nastavení takových pravidel, která by výše uvedeným skupinám zainteresovaných osob dovolila dělat dobře svou práci.

Diskuse

Vstoupit do diskuse