A Váš názor?
Zrušit

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/emocio/bankovnipoplatky/www.deregulator.cz/content/plugins/yop-poll/models/poll_model.php on line 1301
17
8
Nechat být
Vstup do diskuse

Strašák GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR, vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Najde se jen hrstka lidí, kteří alespoň tuší, co všechno toto nařízení obsahuje a snad ještě méně těch, kteří jsou přesvědčení, že něco dobrého přináší.
Absurdní regulace

Ochrana osobních údajů je bezesporu důležitým tématem současnosti. Nekontrolovatelnost jejich šíření a možnost zneužití k jakýmkoliv účelům je mimořádně velká. Přesto všechno je ale stávající regulace tak rozsáhlá a komplikovaná, že už teď způsobuje mnoho problémů, se kterými si budou instituce i právníci jen těžko radit. GDPR postihuje všechny instituce, firmy i jednotlivce, kteří nějakým způsobem nakládají s osobními údaji. Za porušení pravidel zavedlo GDPR astronomické pokuty.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, patří mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například: e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Jaké problémy způsobuje stávající úprava už nyní

Nařízení zásadním způsobem omezuje práci novinářů, vědců i umělců.

Odpovědnost za sdělení jakýchkoliv osobních údajů osobou v přímém přenosu televizního či rozhlasového vysílání na sebe přebírá novinář, médium, které tento živý přenos (rozhovor, reportáž) pořizuje. Dokumentarista se dostává do křížku se zákonem ve chvíli, kdy připravuje dokument o zajímavé kauze a zároveň také tehdy, když aktéři v kauze zmínění (byť třeba i pravomocně odsouzení) budou požadovat výmaz nebo zničení díla.

Zákon nedovoluje pořizovat fotografické nebo kamerové záznamy, které by mohly zachytit přítomné účastníky na kongresech politických stran, odborových svazů, etnických spolků a jiných organizovaných skupin. Za povolenou hranicí jsou také nevinné reportáže z mateřské školy o tom, kam děti pojedou na prázdniny nebo co by si přály k Vánocům. Média nemohou bez souhlasu upozornit na nositele přenosných či smrtelných chorob. Takové informace jsou ale jistě ve veřejném zájmu a v minulosti už byly nejednou využity.

Je mnoho dalších případů, kde GDPR neobstojí proti zdravému rozumu a zájmu lidí. Nařízení omezuje nejen novináře, ale také vědce a výzkumníky, stejně jako autory divadelních her nebo knih.

S evropskou legislativou si Deregulátor bohužel neporadí, na úrovni českého práva však budeme prosazovat nastavení takových pravidel, která by výše uvedeným skupinám zainteresovaných osob dovolila dělat dobře svou práci.

Diskuse