A Váš názor?
Zrušit
734
150
Nechat být
Vstup do diskuse

V českých restauracích musí být třikrát bezpečno

Kontroly nad dodržováním pravidel hygieny a nakládání s potravinami provádějí v českých restauracích hned tři dozorové orgány. Jejich kompetence se hodně prolínají a jen málo doplňují. Jedna komplexní kontrola by uspořila finance a restauratérům by zbylo více času pro potřeby a přání jejich zákazníků.

Absurdní regulace

Kdybychom vyhlásili soutěž nejregulovanější obor u nás, jistě by na první příčky útočily gastronomie a pohostinství. Mnoho regulací pak vyžaduje mnoho kontroly. Oblast pohostinství spadá do kompetence několika státních dozorových orgánů. Tři z těchto úřadů, tedy místně příslušná hygienická stanice, kontrolní orgán Státní veterinární správy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, kontrolují v restauracích dodržování platných předpisů v úseku hygieny a nakládání s potravinami. Taková kontrola je samozřejmě nutná, všechny tři zmíněné kontrolní orgány se však ve svých kompetencích výrazně překrývají. Tedy to, co kontrolují veterináři kontrolují také hygienici, pravda s jistým přesahem. To, co kontrolují inspektoři zemědělsko-potravinářští opět kontrolují veterináři i hygienici. Každý úřad má svůj vlastní kousek, ostatní se shoduje.

Zodpovědný a pracovitý úředník provede dvě kontroly do roka. Dvě kontroly krát tři úřady rovná se šest, prakticky shodných, kontrol v jednom roce. Noční můra pro manažery a provozní vedoucí. Pokuty za drobná pochybení, hodiny strávené spolu s kontrolory, desítky protokolů, desítky dokladů prokazujících původ surovin, oprávněnost s nimi pracovat, dodržování správné hygienické praxe atd.

Co by se stalo, kdyby na úseku hygieny a nakládání s potravinami prováděl kontrolu jen jeden úřad? Veřejné rozpočty by uspořily spoustu peněz, úřady by ušetřily mnoho pracovní síly (která možná někde jinde chybí), provozovatelé restaurací by ztratili mnohem méně času a nervů. A výsledek? Ten by byl stejný!

Pokud vám v restauraci něco chybí – vstřícnější personál, příjemná hudba, voňavé toalety nebo lákavě naservírovaný pokrm, pak to může být i proto, že manažer, pro samé kontroly a papírování, nemá na tyto „malichernosti“ čas.

Přitom jsou naše restaurace tak bezpečné, jak zodpovědní jsou manažeři a zaměstnanci v nich, ne, jak zodpovědný a pracovitý je úředník kontrolor.

Navrhujeme stanovení komplexních standardů kontroly na úseku hygieny a nakládání s potravinami a přenesení působnosti pouze na jeden dozorový úřad.

Diskuse

Vstoupit do diskuse