Co se děje s podněty, které nám zašlete?

Po zaslání podnětu obdržíte emailovou odpověď, ve které vám sdělíme, zda a jakým způsobem budeme s podnětem dále pracovat. Relevantní témata zařazujeme obratem na Deregulator.cz do rubriky vaše podněty. Už zde je možné o nich veřejně diskutovat, nikoliv však hlasovat.

Jak se podnět dostane do hlasování?

Zpracování jednotlivých podnětů zabírá hodně času. Před zveřejněním musíme ověřit skutečný právní stav, získat dostatek relevantních informací a téma textově zpracovat. Pro zařazení do hlasování vybíráme prioritně taková témata, která se ve vašich příspěvcích opakují, případně ta, která vnímáme jako nejpalčivější a zasahují širokou občanskou společnost.

Jaký je rozdíl mezi kategoriemi absurdní regulace a ochrana spotřebitele?

Kategorie absurdní regulace popisuje normy, jejichž aplikace se už na první pohled jeví jako nesmyslné nebo se zásadně rozcházejí se zaběhnutou praxí. V kategorii ochrana spotřebitele popisujeme situace, kdy se zásadně omezují spotřebitelská práva, protože neexistuje norma, která by takové situace řešila.

Budou všechny podněty zařazeny do absurdit?

Ne všechny podněty, které od vás obdržíme, splňují kritéria pro zařazení do absurdit nebo ochrany spotřebitele. Často se jedná o záležitosti úzce spojené s nějakou lokalitou či oborem, které nemají celospolečenský dopad. Nezřídka se také jedná o problémy, které nelze kompetenčně řešit na půdě Parlamentu ČR. Takové podněty přeposíláme tam, kde je možné se jimi kompetentně zabývat.

Co se děje s absurditami dále?

Zhruba jednou měsíčně vybírá Patrik Nacher spolu s redakčním týmem Deregulátora jedno téma, se kterým dále aktivně pracuje. Po nezbytných právních rozkladech a analýzách stávajícího zákona se vypracuje návrh jeho změny nebo zrušení. Návrh se pak předloží k projednání v poslanecké sněmovně PČR. O průběhu řešení Vás pravidelně informujeme v rubrice Co je nového nebo v diskusích.

Jak se absurdity řadí?

Absurdity se řadí chronologicky od nejnovější po nejstarší. Systém umožňuje každému uživateli zvolit řazení podle preferovaných kritérií. Absurdity je možné seřadit podle počtu hlasujících PRO nebo PROTI (zrušení/zavedení) a také podle vzájemného poměru těchto hlasů, tedy podle toho, která z regulací vyvolává nejvíce názorových střetů.

Co znamenají razítka u podnětů a absurdit?

V rubrice Vaše podněty i v rubrice Absurdity se můžete setkat s označením příspěvku razítkem.

PŘEDÁNO K ŘEŠENÍ – takto označený podnět nesplňuje kritéria zařazení do absurdit na Deregulátoru. Patrik Nacher podnět odeslal k řešení kompetentnímu úřadu.

ZAŘADÍME DO HLASOVÁNÍ – takto označený podnět jsme vybrali k zařazení do absurdit, kde se také po zpracování objeví a bude možné o něm hlasovat.

AKTIVNĚ ŘEŠÍME – takto označenou absurditu/ochranu spotřebitele jsme vybrali k dalšímu řešení. Po nezbytných právních rozkladech a analýzách stávajícího zákona vypracujeme návrh změny, zrušení nebo zavedení potřebné regulace.

VYŘEŠENO – ZMĚNĚNO – u takto označené absurdní regulace se podařilo prosadit změnu zákona.