Děkujeme za Vaše příspěvky.

Zpracování jednotlivých podnětů zabírá více času. Před zveřejněním musíme ověřit skutečný právní stav, získat dostatek relevantních informací a téma textově zpracovat. Pro zařazení do hlasování vybíráme prioritně taková témata, která se ve Vašich příspěvcích opakují, případně ta, která vnímáme jako nejpalčivější a zasahují širokou občanskou společnost.

Přehled všech Vámi zaslaných podnětů a otevřenou diskusi k nim najdete zde.

Ochrana spotřebitele

Upozorňování na soubory cookies na webových stránkách

Každá webová stránka má upozornění na souhlas používání souborů cookies. Když jsem se o to zajímal u svého web správce, chtěl jsem, aby naše stránky tyto soubory nepoužívaly. Bylo mi řečeno, že to prakticky není možné, všechny stránky tyto soubory používají. 

Absurdní regulace

Průkaz způsobilosti vedení námořní jachty

Ve většině přímořských zemí si lze pronajmout rekreační plavidlo, které je registrované v dané zemi. Pro vypluti stačí české doklady průkaz způsobilosti vedení námořní jachty. V případě, že je takové námořní rekreační plavidlo zapsáno v českém námořním rejstříku a pluje pod vlajkou ČR, smí ho vést pouze a jedině osoba s průkazem způsobilosti k vedení námořní jachty  (nebo též kapitánský průkaz pro plavbu na moři) vydaným Ministerstvem dopravy ČR  – ve funkci Námořního úřadu.      

Absurdní regulace

Potravinové banky

Povinnost obchodů odevzdávat prošlé potraviny do sběrných míst je nesmysl.

Absurdní regulace

Hlasování ve společenství vlastníků jednotek

O záležitostech SVJ je možné hlasovat dvěma způsoby. Hlasováním na shromáždění vlastníků, nebo hlasováním mimo zasedání tzv. per rollam. O stejné záležitosti rozhoduje jinou procedurou jiný počet hlasů.

Absurdní regulace

Vlastnictví družstevního bytu

Společné vlastnictví bytů, do kterých členové družstva vkládají vlastní úspory, ale rozhodují o nich představenstva.

Absurdní regulace

Důchodci, kteří si platí na důchod

V roce 2003 jsem v 63 letech odešel do starobního důchodu, a od té doby pracuji jako OSVČ. Považuji však za naprostý nesmysl, že z těchto příjmů odvádím i ČSSZ příspěvek na důchod, když přitom v důchodu už jsem.

Zařadíme do hlasování
Absurdní regulace

Vyjádření redakce – protikuřácký zákon

Nejvíce reakcí a podnětů jsme ihned po spuštění projektu obdrželi na tzv. protikuřácký zákon. Náš názor na tuto tématiku byl v odpovědích sdělen všem zasilatelům v následujícím znění:

Ochrana spotřebitele

Oddlužení dlužníků

Nelíbí se mi, že pan ministr Pelikán chce oddlužit dlužníky. Jak k tomu přijdeme my věřitelé, kteří se nemůžeme domoci svých práv a dostat zpět dlužené částky?

Ochrana spotřebitele

Převod auta, kdy kupující nespolupracuje

Když při převodu vozu kupující nespolupracuje, nelze žádnou mocí vyřešit. Nevyřeší to policie, nevyřeší to úřady, veškeré průšvihy chodí na původního majitele.

Zařadíme do hlasování
Absurdní regulace

Bodový systém u řidičů

Když udělám dva stejné závažnější přestupky za 3 body během 12 měsíců, přijdu za 6 bodů o řidičák. Když jedu na červenou 3 body, přejedu dvojitou čáru 3 body, další přestupek za 3 body. Mam 9 trestných bodů a nic se neděje. Proč máme limit 12 trestných bodů?!

Ochrana spotřebitele

Manipulace s cenami v reklamě

Reklamu v TV či letácích si velmi často řada obchodních řetězců zaměňuje až s neetickou manipulací zákazníků. Zřetelným nešvarem posledních let je upozornění letáku na sníženou cenu výrobku , avšak bez uvedení faktu , že se jedná o sníženou váhu nabízeného produktu !

Ochrana spotřebitele

Boj s neplatiči nájemného

Boj s dlužníky. Nárůst dluhů různými poplatky (např. exekutorů) se řeší. Oddlužení, osobní bankrot … Neřeší se nárůst dluhů neplatičů v pronajatých bytech.

Absurdní regulace

Daň z nabytí nemovitosti

Za své ušetřené a řádně zdaněné peníze si kupující koupí nemovitost. Prodávající z prodeje odvede daň. Za co platí kupující daň z převodu nemovitosti?

Zařadíme do hlasování
Absurdní regulace

Platba zákonného pojištění za vůz, který je odstavený

Máte auto, které neprošlo STK. Nemáte na opravu, ale nechcete auto zrušit. Dát značky do depozitu bez platné STK nesmíte, takže budete roky platit pojistku za škody způsobené provozem svého vozidla za auto, které nesmí do provozu.

Zařadíme do hlasování
Ochrana spotřebitele

Omezení počtu podmínečných trestů

Bylo by dobré omezit počet podmínečných trestů nejméně o polovinu a nahradit je nepodmíněnými tresty. Je to kvůli opakování přestupků a jejich nebezpečnosti. To se týká hlavně silniční dopravy a násilí.

Absurdní regulace

Stanovení limitů u plateb zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny v ČR jsou při výběru pojistného povinny postupovat v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Takže když vyjde záloha na další období 1 Kč, tak jste povinen jej každý měsíc uhradit.

Ochrana spotřebitele

Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnání

Žádným zákonem, navzdory věčným slibům většiny vlád, nejsou stanoveny podmínky k tomu, aby zaměstnavatelé uvolňovali ze zaměstnání příslušníky dobrovolných hasičských jednotek v případě vyhlášení požárního poplachu k mimořádné události.

Předáno k řešení
Absurdní regulace

Zvýhodnění vína oproti pivu

Současné znění protikuřáckého zákona zapříčinilo další absurditu a zvýhodnění vinařů před pivovarníky