Hlasování ve společenství vlastníků jednotek

O záležitostech SVJ je možné hlasovat dvěma způsoby. Hlasováním na shromáždění vlastníků, nebo hlasováním mimo zasedání tzv. per rollam. O stejné záležitosti rozhoduje jinou procedurou jiný počet hlasů.

Na shromáždění běžně stačí např. 50,1 % přítomných hlasů a platné je rozhodnutí při 50,1 % z přítomných hlasů. K rozhodnutí tak stačí pouze 25,06 hlasů všech členů. Při hlasování per rollam je platné rozhodnutí při více, než 50 % hlasů všech členů. Proč?
Na roveň bych postavila písemné hlasování k hlasování na shromáždění tak, že bych stanovila nadpoloviční většinu zúčastněných hlasů stejně, jako musí být přítomných na shromáždění.
Velký problém je ale jinde. Přimět většinu majitelů společných částí domu k tomu, aby se zúčastnili rozhodování se nedaří. Pak se výbor dostává do patové situace a podle zákona musí rozhodovat soud. Bylo by rozumnější neoddělovat práva a povinnosti. (To se týká i mnoha jiných oblastí.) Právo hlasovat by mělo mít rub stejné mince – povinnost hlasovat. Několik zodpovědných hlasujících doplácí na většinu laxních. Musí se hradit náklady na advokáty a soudy. Kdyby byla stanovena povinnost, museli by tyto náklady platit ti, co je způsobili svou lhostejností. Při tom vědomí by se určitě účast na rozhodování zvýšila. Přetížené soudy by se tím neobtěžovaly.

Diskuse