Manipulace s cenami v reklamě

Reklamu v TV či letácích si velmi často řada obchodních řetězců zaměňuje až s neetickou manipulací zákazníků. Zřetelným nešvarem posledních let je upozornění letáku na sníženou cenu výrobku , avšak bez uvedení faktu , že se jedná o sníženou váhu nabízeného produktu !

Další příklad manipulace: o snížené ceně “ nyní “ jsou zákazníci informování až po předchozím zvýšení a také navrhuji aby řetězce či HP nemohly již na letácích uvádět jakoukoli předchozí cenu a “ nyní“ , jakož i přeškrtnutí “ předchozí “ ceny !
Možná si obchody vydávající a distribuující tyto letáky ani neuvědomují jakým dílem se za 20 let zasloužili ani ne tak o snížené ceny , jako o morální devastaci všech sociálních vrstev národa českého.

Diskuse

Vstoupit do diskuse