Platba zákonného pojištění za vůz, který je odstavený

Máte auto, které neprošlo STK. Nemáte na opravu, ale nechcete auto zrušit. Dát značky do depozitu bez platné STK nesmíte, takže budete roky platit pojistku za škody způsobené provozem svého vozidla za auto, které nesmí do provozu.

To samé platí ve chvíli, kdy máte dvě stejná auta, ale jedno neprošlo STK. Chcete si nechat auto jako „dárce orgánů“ pro druhé auto, ale stát vás nutí dál platit za nepojízdné auto pojištění, i když ho budete mít na zahradě a do provozu nesmí, je částečně rozebrané a nepojízdné.

Diskuse

 • nacherp napsal:

  Dobrý den,
  níže uveřejňuji právní rozbor na téma „platba zákonného pojištění za vůz, který je odstavený“ z parlamentního institutu.

  Pojištění odpovědnosti z provozu, též povinné ručení, je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění, kde je stanoveno, že „povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené.“
  Zákon upravující podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.
  Podle tohoto zákona § 12 (1) obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu:
  a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
  b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
  § 12 (2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu, a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.
  §12 (3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:
  a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
  b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
  Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu,
  adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud tak není učiněno, bude vozidlo považováno za zaniklé.
  Dřívější právní úprava (do konce roku 2014) rozlišovala mezi dočasným vyřazením vozidla (nyní vyřazené) a trvale vyřazeným vozidlem (nyní zánikem). Tento rozdíl překlenula přechodná ustanovení. Silniční vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti zákona č. 239/2013, Sb., dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.
  Silniční vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,
  a) bylo dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
  b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.
  kdy bylo stanoveno, že pokud je vozidlo dočasně vyřazené z registru silničních vozidle po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník neučiní oznámení adresu a účel, je vozidlo považováno za zaniklé.
  Podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb.:
  § 12 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud
  a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
  b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.
  § 12 (8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla. Pokud byl použit postup podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou.
  § 13 zákona č. 56/2001 Sb., stanoví náležitosti zániku silničního vozidla.
  (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
  a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo
  1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
  2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
  3. bylo zničeno, nebo
  4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,
  b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo
  c) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.
  Zákon č. 56/2001 Sb., rovněž stanoví v § 36, že „na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.“ Vozidlo, které je vyřazeno z provozu, nesmí stát na pozemní komunikaci.
  2
  Závěr
  Povinnost pojištění odpovědnosti se nevztahuje na vozidla vyřazená z provozu. Lze tedy požádat o vyřazení silničního vozidla z provozu a splnit veškeré náležitosti (odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu, a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu, zabezpečit vozidlo, neodstraňovat podstatné části vozidla). Dále je potřeba každých 12 měsíců oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití, jinak bude považováno za zaniklé.
  Rovněž je možné části vozidla předat k ekologické likvidaci a na základě potvrzení o ekologické likvidaci požádat o zánik vozidla.

  Patrik Nacher

 • cannabidiol oil for sale napsal:

  Awesome post.

 • cannabidiol oil amazon napsal:

  Great post.

 • cbd products near me napsal:

  Well, I’m glad to have read this to say the least. Never would have dove into this topic myself. Very interesting!

 • best cbd products napsal:

  I cannot go a day without my my cbd salve!

 • bryan ayala underage creampie gangbang napsal:

  bryan ayala horse rape

  botnet.website

 • Hasbro napsal:

  I am extremely inspired with your writing skills as well as with the format to your weblog. Is that this a paid subject or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one nowadays..|

  youcallme.io

 • Fashion Photographer napsal:

  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!|

  http://www.gabitorohh.com

 • zimbra hosting napsal:

  Managed zimbra hosting with complete mailing solutions for business or individual to use for office mailing or bulk mailing for marketing purpose with full IP protection.

Vstoupit do diskuse