Aplikace tzv. protikuřáckého zákona v praxi poukázala na mnohé problémy, které negativně ovlivňují jak podnikatelské, tak sociálně-společenské prostředí. Platná právní úprava se ukazuje jako nepřiměřeně přísná, proto přichází skupina poslanců s konkrétním návrhem na její zmírnění. Mezi poslanci podepsanými pod tímto návrhem je také Patrik Nacher.

Praxe ukazuje, že v důsledku této regulace se výrazně propadá podnikání v menších hospodských zařízeních, zejména pak na venkově. Právě zde je velmi často s provozem hospody spojen také provoz sálu, jediného prostoru k setkání občanů a pořádání společenských akcí. Uzavření hospody v důsledku razantního poklesu zákazníků tak zásadně negativně ovlivňuje společenský život obyvatel obce. Dalším negativním dopadem jsou střety mezi kuřáky a obyvateli okolních domů. Kuřáci před hospodskými zařízeními je obtěžují kouřem a hlukem. Časté jsou konflikty i nadměrné zatěžování hlídek obecní policie i Policie ČR.

Zároveň nebyl dosud prokázán ani pokles spotřeby tabákových výrobků, ani snížení vlivu kuřáků na nezletilé a mladistvé, což byly jedny z dílčích cílů aktuálně platné regulace.

Nový návrh zákona umožňuje zřízení kuřáren s přesně stanovenými stavebními i prostorovými nároky. V těchto kuřárnách nesmí nikdo obsluhovat a podávat jídla ani nápoje. Hosté si však můžou do kuřárny nápoje přinášet. Dále zákon umožňuje kouření v podnicích s platnou licencí k prodeji alkoholu, pokud se tu nepodává jídlo a plocha provozovny určená pro zákazníky nepřesahuje 80 m2.

Návrh zákona zohledňuje ochranu mladistvých, nezasahuje do práv zaměstnanců restauračních zařízení na ochranu před tabákovým kouřem a přihlíží také k obvyklé praxi provozování venkovských hospod živnostníky bez zaměstnanců s právem svobodně se rozhodnout pro podnikání v kuřáckém či nekuřáckém prostoru.