Ve čtvrtek 5.dubna 2018 bude podvýbor pro ochranu spotřebitele ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva pořádat sympozium na téma "Spotřebitelské spory a jejich řešení".

Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Patrik Nacher, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele. Sympozium se uskuteční v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Účel a cíl akce:
Ochrana spotřebitele je v centru zájmu značné skupiny subjektů – vedle volených zástupců se o ni zajímají státní instituce, neziskový sektor, zájmové skupiny občanů i zahraniční a nadnárodní subjekty. Zákon o ochraně spotřebitele je pravidelně novelizován a průběžně se diskutují další oblasti změn, navazující na evropské směrnice. Opakovaně se diskutuje, zda spotřebitelské spory mají řešit soudy či jiné instituce (ADR). Značný význam v procesu řešení tohoto typu sporů má také mediace. Je proto čas na vyhodnocení nového typu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. S ohledem na častou judikaturu i legislativní návrhy jde o téma zajímavé nejen pro poslance a senátory, ale také pro soudce, advokáty, mediátory, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, veřejného ochránce práv, Českou obchodní inspekci a řadu dalších dotčených subjektů.